IT akadémia

v ZŠ J.A. Komenského  Revúca

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Strategický cieľ projektu:
Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. 

Ciele Aktivity 1:
Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore. 

 

Marek & Lukáč, Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01, +421 901 123 456
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!