Naše aktivity v projekte

V rámci projektu IT akadémia realizujeme nasledovné aktivity:

  • overovanie metodík v prírodovedných predmetoch
  • krúžky zamerané na IT a využívanie IT ScienceLab
  • popularizácia IT 
  • zapojenie do rôznych súťaží

Overovanie metodík v predmete Informatika

1. programovanie Lego EV3 

2. programovanie Scratch

3.  Spracovanie videa

4. BBC micro:bit

5. IzyLogo

6.Programovateľné auto Pro-Bot

7. Živý obraz

8. Práca s geolokačnými dátami

Overovanie metodík v predmete Biológia


Aby rastliny prosperovali
Aká je moja uhlíková stopa?
Ako kvitne papraď?
Ako pomôcť (prírode)?
Ako poznávame prírodu?
Ako prijímajú rastliny potravu?
Ako sa mení les?
Ako sa rozmnožujú machy?
Ako si byť istý (hubami)?
Ako teplota prostredia ovplyvňuje živočíchy?
Ako vzniká tekuté zlato?
Aký je význam lesných drevín?
Aký si rýchly?
Lúčne tajomstvá
Malá a predsa najdôležitejšia
Mikroorganizmy - priatelia či nepriatelia človeka?
Môže hranie počítačovej hry ovplyvniť činnosť srdca?
Môžeš darovať krv kamarátovi?
Nechajte vybuchnúť vlastnú sopku
Neviditeľný život
Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili
Neživé a nevyhnutné pre život
Posilňovňa mysle - sila pamäti
Poskladaj si kostru
Potrebujú huby spojenca?
Poznáš vtáka po perí?
Prečo chodiť do posilovne?
Prečo dážďovka nosí prsteň?


Overovanie metodík v predmete Matematika

Aby sme niečo nestratili alebo nepridali

Aké sú to súmerné útvary

Ako ešte narysujem trojuholník

Ako narysujem trojuholník 

Ako odhadnúť veľkosť ostrova 

Ako pracovať s dlhom

Ako správne zväčšiť fotku

Ako ti to nakreslím? 

Číslujeme rímskymi číslicami

Čo vieme o štatistike?

Deliteľnosť deviatimi a tromi

Detské pieskovisko

Farebná deliteľnosť 

Farebná deliteľnosť 

Farebný kód odhalený

Hľadáme poklad

Hra Počet deliteľov

Kde je os? Kde je stred?

Keď 2+3 nie je 5 

Keď sa mi už nechce písať dlhé postupy konštrukcie

Kladné mínus

Klamár, klamár 

Kombinatorika

Krájať kraje

Krížikový diagram - štatistika


Overovanie metodík v predmete Chémia

Aké je to sladké?

Energetické zmeny pri chemických reakciách

Sme budúci voňavkári
Platí v chémii zákon zachovania hmotnosti?
Vzduch je konečne tu
Strážcovia ohňa
Úprava pitnej vody